Dobrodošli na službene stranice FADN-a

Sustav poljoprivrednih
knjigovodstvenih podataka

(engl. Farm Accountancy Data Network - FADN)

FADN sustav se temelji na knjigovodstvenom prikupljanju podataka (proizvodnih, ekonomskih i financijskih) s reprezentativnog uzorka PG-a, svrstanih u skupine s obzirom na veličinu, vrstu proizvodnje i regiju. Prikupljanje podataka vrše djelatnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na odabranom uzorku PG-a. Prikupljeni podaci obrađuju se te koriste prilikom kreiranja poljoprivredne politike Republike Hrvatske ali i Europske unije.

O EU FADN-u

FADN sustav Europske unije temelji se na godišnjem prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava klasificiranih prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrsti (tip) poljoprivredne proizvodnje te regionalnu pripadnost.
Provođenje istraživanja obvezno je za sve države članice. Prikupljene podatke države članice šalju u Europsku komisiju u Upravu za poljoprivredu i ruralni razvoj gdje se oni analiziraju te na temelju rezultata donosi Zajednička poljoprivredna politika Europske unije.

Standardni prinos

 Koeficijent standardnog prinosa je prosječna novčana vrijednost bruto proizvodnje svake poljoprivredne varijable iz članka 6. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije 2015/220, a  odgovara prosječnom stanju u predmetnoj regiji po jedinici proizvodnje. Koeficijenti standardnog prinosa izračunavaju se po cijeni na poljoprivrednom gospodarstvu, izražavaju se u eurima po hektaru usjeva ili eurima po grlu stoke (iznimke su gljive koje se izražavaju  u eurima na 100 m2, perad koja se izražava u eurima po skupini od 100 komada i pčele koje se izražavaju u eurima po košnici). U cijenu na poljoprivrednom gospodarstvu nisu uključeni PDV, porezi i subvencije. Koeficijenti standardnog prinosa ažuriraju se barem pri svakom europskom istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

SOC vrijednosti izračunavaju se za petogodišnje razdoblje na način da se za svaku godinu izračunaju zasebno. 

SOC vrijednost se izražava u eurima ili u nacionalnoj valuti ukoliko država članica ne sudjeluje u ekonomskoj i monetarnoj uniji.

Nadležna tijela, institucije ili ustanove države članice odgovorna su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun SOC-a. Izračun SOC-a temelji se na točno utvrđenoj metodologiji za referentno razdoblje od pet godina. Izračunate vrijednosti dostavljaju se Europskoj komisiji (Eurostat) na verificiranje i usvajanje. 

Standardni prinos je standardna vrijednost bruto proizvodnje. SO se  upotrebljava za razvrstavanje poljoprivrednih gospodarstava u skladu s tipologijom poljoprivrednih gospodarstava Unije (u kojoj se vrsta poljoprivredne proizvodnje određuje na temelju glavnih proizvodnih djelatnosti) i određivanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Neslužbenu SO vrijednost je moguće samostalno izračunati pomoću tzv. EVPG kalkulatora dostupnog na poveznici.

Za službeni izračun potrebno je kontaktirati Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

15-min

FADN kalkulatori

Sažeto o opsežnom

Često postavljena pitanja

Ovdje možete pronaći najčešće postavljena pitanja. Ako Vaše pitanje nije ovdje slobodno možete postaviti pitanje na fadn@fadn.hr

Uključiti se možete samo ako ste komercijalno gospodarstvo i ulazite u naš selekcijski plan. Za sudjelovanje u istraživanju javljate se djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Vašoj županiji ili će oni kontaktirati Vas s upitom o sudjelovanju u sustavu.

Nakon provedenog istraživanja primate izvještaj koji Vam pruža mogućnost usporedbe vašeg PG-a s drugim PG-ima iste skupine s obzirom na veličinu, vrstu proizvodnje i regiju. Temeljem toga izvještaja djelatnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u mogućnosti su ponuditi Vam detaljnije savjetodavne usluge o mogućnostima poboljšanja Vaše proizvodnje.

Ništa, budući da je sudjelovanje na potpuno dobrovoljnoj bazi. Ukoliko ste odabrani u uzorak, a ne želite sudjelovati, slobodni ste odbiti. Jedino što se može dogoditi je, da zbog manjka podataka o vašem gospodarstvu, usluge savjetnika ne budu dovoljno temeljite.

Svaki djelatnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ovlašten za prikupljanje podataka u ovom projektu potpisuje izjavu o čuvanju tajnosti podataka koja ga obavezuje na pažljivo postupanje s prikupljenim podacima i osiguranje njihove potpune tajnosti. Objavljuju se samo skupni rezultati istraživanja, dok pojedinačne dobiva samo vaše gospodarstvo.

Scroll to Top
Skip to content