Metodologija

Metodologija

Poljoprivredna gospodarstva u FADN sustav odabiru se na temelju plana uzorkovanja (selekcijskog plana) koji mora osigurati reprezentativnost poljoprivrednih gospodarstava u FADN uzorku.

Selekcijski plan sadržava podatke o statističkim referentnim izvorima (Popis poljoprivrede, Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava), postupke za stratifikaciju područja FADN istraživanja u skladu s regionalnim jedinicama, tipovima poljoprivredne proizvodnje i razredima ekonomske veličine, postupke za određivanje broja poljoprivrednih gospodarstava koja će biti odabrana za svaki stratum i njihov odabir.

Reprezentativni uzorak je broj poljoprivrednih gospodarstava u FADN sustavu koji se utvrđuje statističkom metodom stratifikacije, odnosno raspoređivanja poljoprivrednih gospodarstava unutar područja FADN istraživanja u slojeve (stratume). Veličina reprezentativnog FADN uzorka u RH određena je statističkim metodama na temelju podataka Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstva (engl. Farm Structure Survey – FSS) kojeg provodi Državni zavod za statistiku.

Sadašnje statističke podloge pretpostavljaju reprezentativni FADN uzorak na razini od 1.251 poljoprivredno gospodarstvo.

Prilikom prikupljanja podataka potrebno je osigurati da odabrani FADN uzorak poljoprivrednih gospodarstava odražava različitost proizvodnje u pojedinom području. Zato se FADN populacija definira prema tri kriterija – ekonomskoj veličini, tipu poljoprivredne proizvodnje i regionalnoj pripadnosti.

Ekonomska veličina je vrijednost potencijalnog prihoda koje bi gospodarstvo moglo ostvariti na temelju svoje poljoprivredne proizvodnje u jednoj godini. Izračunava se pomoću kalkulatora dostupnog na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Standardni prinos (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva. U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar(izuzeća se primjenjuju na gljive, izraženo u novčanoj vrijednosti na 100 m2, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu. SO se izražava se u nacionalnoj valuti i u eurima.

Ukupni SO gospodarstva jest zbroj pojedinačnih proizvodnih jedinica određenoga gospodarstva pomnožen odgovarajućim koeficijentom standardnog prinosa.

Ovisno o ukupnoj vrijednosti proizvodnje gospodarstva izraženoj u eurima, ona se raspoređuju u razrede ekonomske veličine:

Razred Donja granica Gornja granica
I 2,000
II 2,000 4,000
III 4,000 8,000
IV 8,000 15,000
V 15,000 25,000
VI 25,000 50,000
VII 50,000 100,000
VII 100,000 250,000
IX 250,000 500,000
X 500,000 750,000
XI 750,000 1,000,000
XII 1,000,000 1,500,000
XIII 1,500,000 3,000,000
XIV 3,000,000
Scroll to Top
Skip to content