Metodologija

Prikupljanje podataka

U FADN istraživanju koje se provodilo 2021. godine prikupljani su podaci za knjigovodstvenu 2020. godinu. U uzorak za provedbu istraživanja u 2021. godini statističkom metodom odabrano je 1.441 poljoprivrednih gospodarstava, a podatke je prikupljalo 64 djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Odabrana 1.441 poljoprivredna gospodarstva predstavljaju 72.576 gospodarstva koja prema kriteriju ekonomske veličine i tipologije poljoprivrednih gospodarstava ulaze u statistiku. Okvir za utvrđivanje veličine uzorka za FADN istraživanje u 2021. godini utvrdio je Državni zavod za statistiku na temelju podataka Popisa poljoprivrede 2003., ažuriranih podacima Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava 2016. te podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Svake godine sa odabranih poljoprivrednih gospodarstava prikuplja se više od 1.000 proizvodnih, ekonomskih i financijskih varijabli, koje se odnose na:

Scroll to Top
Skip to content