Organizacija

O EU FADN-u

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (engleski Farm Accountancy Data Network – FADN) utemeljen je u EU još 1965., kada su odlukom Vijeća Europe uspostavljene pravne osnove za organizaciju sustava.

FADN sustav temelji se na godišnjem prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava klasificiranih prema sljedećim kriterijima: ekonomska veličina gospodarstva, vrsta (tip) poljoprivredne proizvodnje te regionalna pripadnost. Reprezentativnost podataka osigurava se izborom uzorka poljoprivrednih gospodarstava u FADN sustavu kojim je pokriveno 90% ukupno korištenih poljoprivrednih površina, 90% ukupnih uvjetnih grla (UG) stoke i više od 90% vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u nekoj državi članici EU.

Provođenje godišnjih istraživanja po EU FADN metodologiji obveza je svih država članica EU, a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU (Common Agricultural Policy – CAP) na njihovo poslovanje.

Sukladno legislativi i metodologiji Europske Komisije, za provođenje  FADN istraživanja u državama članicama nadležne su Agencije za vezu. U Republici Hrvatskoj funkciju Agencije za vezu ima Ministarstvo poljoprivrede.

Scroll to Top
Skip to content